تبلیغات
وبلاگ تخصصی نظامی

جنگ های برق آسا (Blitzkrieg)

جنگ های برق آسا با عنوان سرعت بالا برای عبور از خطوط دفاعی دشمن و نابودی خطوط دفاعی دشمن صورت می گیرید. که اینگونه نبردها کاملا یکپارچه و دقیق صورت میگیرد.
بنیانگذار جنگهای برق آسا را به جان فردریک چارز فولر جنرال انگلیسی نسبت می دهند که در سالهای جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار می گیرد ولی به طور یقین نظریه و استراتژیک جنگهای برق آسا در توسط آلمان ها توسعه و پیشرفت نمود.
اصل و پایه این گونه نبرد به مدت ها قبل نیز زمانی که از سواره نظام استفاده می گردد بر می گردد که پس از توسعه صنعت تانک ها جایگزین آن گشت.نظریه جنگ های برق آسا

در اصل نظریه این گونه جنگ ها هدف در جهت در هم کوبیدن تمامی خطوط دفاعی دشمن شکل می گیرد که به عبارتی دیگر نابود سازی کلیه تشکیلات دفاعی دشمن همزمان با استفاده از توپ و تانک و نیرو هوایی و دریایی با برنامه ای دقیق و منظم صورت می گیرد که توسط دکترین نظامی آلمان به آن شکل دادند.
اینگونه تهاجم بدین صورت انجام می پذیرد که در ابتدا مواضع پشتیبانی دشمن توسط نیرو هوایی و دریایی منهدم و سپس توسط توپ خانه خطوط دفاعی دشمن زیر آتش شدید قرار می گیرد و سپس نیروهای زرهی تهاجم را آغاز و در پایان توسط سربازان منطقه پاکسازی می شود.
در این گونه نبردها برنامه و نظم نقش فوق العاده ای در پیروزی دارد که در عین حال عدم برنامه احتمال تلفات و شکست را افزایش می دهد که به همین دلیل ریسک بسیار بالایی را می پذیرد و تجربه در آن بسیار دخیل است.
همان طور که بیان کردیم تاکتیک جنگ های برق آسا در جنگ جهانی اول انجام پذیرفت ولی به طور کاملتر آن در جنگ جهانی دوم توسط آلمان طراحی شد. که آلمان توانست در مدت کوتاهی تقریبا تمام اروپا را اشغال نماید در وضعیتی که نیروهای دیگر اروپایی از چنین تهاجمی به تعجب و وحشت بر آیند.
در جایی فرمانده لهستانی از تهاجم آلمان این چنین اظهار می نماید:
تمامی نیروهای دشمن در تانک و واحدهای زرهی بودند و توسط امواج رادیویی با یکدیگر ارتباط داشتند. هواپیماها آنان را پشتیبانی و به سرعت پیش می رفتند و همه چیز را نابود می کردند. اهدافشان را تعیین و سپس اقدام به شلیک می کردند در حالی که نیروهای ما تنها اسب و سلاح های سبک همراه خود داشتند. هیچ کس توان مقابله با آنهارا نداشت بلکه دفاع به منزله خود کشی بود.
 


در جنگهای برق آسا تکنولوژی نقش بسزایی دارد که توان نیروها را بسیار افزایش می دهد. به طوریکه امروزه طرح های نوینی بر پایه اصل طرح آلمان ایجاد شده است که در آن قدرت و دقت و سرعت با توجه به پیشرفت تکنولوژی افزایش یافته است. که نمونه ای از آن در ارتش ایالات متحده با عنوان شوک و ترس توسط دکترین ایجاد شده است. که در جنگ عراق تقریبا از آن استفاده گشت.
همچنین در جنگ شش روزه اسراییل و اعراب نیز توسط اسراییل استفاده گشت که از این رو به آن نیز ( سرعت زندگی است) گفته می شود.
چیزی که در این جنگ ها در امروز بسیار اهمیت دارد اطلاعات و پشتیبان و دقت است که اشتباه در هر یک باعث تلفات می گردد.دفاع در مقابل جنگ های برق آسا
دفاع در مقابل این گونه تهاجم بسیار سخت است زیرا دشمن با استفاده از آتش شدید سعی در در هم کوبیدن خطوط دفاعی دارد که در وضعیت دشمن نیز به خوروهای زرهی بسیار وابسته است که در عین حال برتری نیرو هوایی بر سرنوشت نبرد بسیار تاثیر گذار است.
ولی در صورت ضعف خطوط دفاعی از هوا و زمین بهترین کار برای مقابله استفاده از جنگ های چریکی دقیق است که بتوان از قدرت زرهی دشمن تا قبل از رسیدن به نقطه مورد نظر بکاهد که در این صورت بسیار از تجهیزات دشمن تا قبل از رسیدن به دلیل حملات ناگهانی و عدم آمادگی نابود می شود و مشخص است که به احتمال زیاد شکست خواهند خورد. شاید بتوان جنگ 33 روزه حزب الله را نمونه ای از این دفاع باشد.